Högskola vill vara university

Text:

Svenska högskolor kallar sig oftast university på engelska. Högskolan i Jönköping kallar sig numera Jönköping university även i svenska sammanhang.

– Det är för att ha en enhetlig avsändare utomlands och i Sverige. Vi har en internationell profil och det vill vi signalera, säger Sofie Sääf, pressansvarig på Jönköping university.

I Sverige skiljer man på universitet och högskola. Det är bara universitet som kan examinera doktorer inom alla områden.

– För den svenskspråkiga allmänheten ligger det nära till hands att felaktigt uppfatta Jönköping university som universitet, säger Jennie Spetz, utredare på Språkrådet.

Högskolerådets svensk-engelska ordbok säger att ordet högskola ska översättas med university college.

– Enligt språklagen ska kommunala och statliga myndigheter använda svenska språket som grundregel. Det gäller också vid namnval. Högskolan i Jönköping är visserligen stiftelseägd, men kan inte ställa sig utanför, menar Jennie Spetz.

Institutet för språk och folkminnen valde därför att JO-anmäla namnvalet. Anmälan las dock ned just med motiveringen att det inte rörde en myndighet.