Hans i stället för sin är talspråk

Text: Ingela Hofsten

Läste Cecilia Christner Riads artikel i Språktidningen 1/07 om bruket av hans/hennes i stället för sin/sitt och måste bara göra kommentaren att jag både hört och sett detta vid ett otal tillfällen sedan jag flyttade till Norrland för femton år sedan. Jag har sett det hos skrivande kolleger och hos studenter som jag undervisar i journalistik vid Mittuniversi­tetet. Jag hörde det i Norr­botten, där jag bodde i två år, jag hör och ser det här i Sundsvall. Jag vet också människor som ”slarvar” med det i talspråk, men aldrig skulle ”göra fel” i skrift.

Jag är alltså inte alls så säker på att det är ett storstadsfenomen, utan har snarare tänkt att det är dialektalt och talspråkligt. Oerhört svårt att acceptera det har jag hur som helst.