Grepp – gestens föregångare

Text:

Icke-verbal kommunikation är en viktig del av ett levande samtal. Ny forskning tyder på att de beskrivande gester som vi använder har sitt ursprung i grepp. 

 
I ett experiment fick student­er hantera bollar efter en ritad förlaga. När de sedan skulle förklara hur de placerat bollarna – vilket de trodde var deras huvudsakliga uppgift – filmades de. Det visade sig att alla beskrev bollarna med gester, som både i storlek och i hur handen formades liknade de handrörelser som krävs för att greppa objekten. En liten boll visades med enhands­gester, medan en stor inbegrep båda händerna.
 
– Historiskt föregicks talat språk av gester, men de övergavs inte, utan införlivades i stället. Det betyder att inte bara klassiska språkområden i hjärnan är delaktiga i kommunikationen, utan även delar av hjärnbarken som kontrollerar ögon-, kropps- och handrörelser, säger Kelly Mills, språkforskare vid University of Lethbridge i Kanada.