Goda avsikter faller utan lärare

Text:

Från och med den 1 juli i år måste skolorna anordna modersmålskurser i minoritetsspråken romani, samiska, tornedalsfinska, finska och jiddisch, även om det bara är en enda elev som begär det.

Men det finns en hake: de behöriga lärarna är få, eller obefintliga. Och om ingen lärare hittas blir det inget av. En undersökning som Sveriges Radio har gjort visar att tre av fyra kommuner har haft svårt att rekrytera modersmåls­lärare de senaste två åren.

Kommunerna är dock väl medvetna om problemet. De försöker hitta nya lösningar.

– I framtiden tror jag på distansundervisning genom en videolänk på internet, säger Joachim Götz, enhetschef på Språkenheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm.