Glitter och glam i topp i Ryssland

Text:

Glamour blev årets ord 2007 i Ryssland, första gången omröstningen genomfördes.
Arrangören, Centrum för ryska språkets utveckling vid Internationella rysklärarfederationen, konstaterade att glamour kommit att innefatta såväl den ryska elitens utmanande lyx som en allmän ytfixering i massmedier och det offentliga livet. Mer om ryskans utveckling skriver slavisten Per-Arne Bodin i kommande nummer.