Gestikulera fram språket

Text:

Ett främmande språk fastnar bättre om orden kopplas till gester eller bilder. Språkforskare vid Max Planck-institutet i Leipzig lät tyskspråkiga lära sig det artificiella språket vimmi under en vecka, och koppla glosor av typen suneri och giwupo antingen till bilder eller till gester. Hjärnavbildning två och sex månader senare visade att fler delar av hjärnan aktiverades än när gesterna och bilderna inte varit en del av inlärningen. Den motoriska barken aktiverades vid gester och synbarken vid bilder – när försökspersonerna översatte mellan vimmi och tyska.

Båda sorternas förstärkning gav bättre inlärning och mer långvarigt minne.