Ge mig ditt  språk – så får du mitt

Text: Sofia Sandberg

Peter Johansson från Växjö flyttade till Berlin för att arbeta på ett stort internationellt företag. Av en kompis blev han tipsad om en tysk webbplats där man kunde hitta en tandempartner.

Nej, Peter var inte ute och cyklade - däremot ville han lära sig tyska. Han hade inte läst språket innan han kom till Berlin. Webbtipset ledde till ett forum på nätet, där folk kan söka efter någon som talar det språk man vill lära sig och som vill lära sig det språk man själv talar.

- Eftersom jag i princip bara kunde ett ord på tyska när jag kom till Berlin så tyckte jag att det lät som ett bra komplement till kurserna jag också gick där, säger han.

Om två personer på detta vis finner varandra, kan de alltså bli varandras personliga läromästare. Det hela går ut på att man i en mer inofficiell miljö än en skolsal ska få praktik och bli vägledd i sin språkinlärning. Fenomenet kallas språktandem och är vanligt i Tyskland men det har också spritt sig till stora delar av Europa. Bland annat till Sverige (se rutan på sidan 33).

Till sin förvåning hittade Peter Johansson en tandempartner: en tjej, Claudia Thomas, som ville underhålla sin svenska och som hade tyska som modersmål.

 Claudia hade jobbat i Sverige i ett och ett halvt år, och kände att hon höll på att tappa svenskan, eftersom hon inte hade använt den sedan hon kom tillbaka till Tyskland.

Peter Johansson och Claudia Thomas började sina träffar med att tala en timme på tyska och sedan byta till en timmes svenska. Under tiden rättade de varandra och kom med kommentarer för att utveckla den andras språk.

- Det kändes ganska naturligt att växla mellan språken.

Peter Johansson tyckte inte att det kändes trögt att komma i gång, eftersom han hade fått en del övning i vardagskommunikation på tyskkurserna.

En annan som provat språktandem är Sharlene Stewart från Perth i Australien. Hon arbetar just nu som engelsklärare på en privatskola i Berlin. Precis som för Peter Johansson var tyskan ny för henne när hon flyttade dit, och hon hoppade på en kurs på en privatskola där hon fick lära sig grunderna.

- Tyvärr var jag tvungen att sluta i skolan, eftersom det tog för mycket tid från mitt arbete.

I Australien är det ovanligt att lära sig ett annat språk utöver sitt modersmål, vilket är en bidragande orsak till att hon själv tycker att det är så kul.

- Många där hemma blir förvånade när jag talar om att jag kan andra språk än engelska, säger hon.

Sharlene Stewart har dock inte använt sig av någon tandempartner i Tyskland, men provade på det när hon bodde en tid i Spanien.

- Jag tyckte att det var bra, säger hon. Jag fick inte bara lära mig språket bättre, jag fick också en bra inblick i kulturen och en chans att lära känna en infödd Madridbo.

Hon rekommenderar också språktandem till sina studenter.

 Mina elever kommer från hela världen och är här för att lära sig bättre engelska. Jag tycker det är viktigt att de får prata utanför klassrummet också, så jag säger alltid till dem att skaffa en tandempartner. Det är det bästa sättet att lära sig ett språk, enligt min mening.

men i sin roll som lärare ser hon både bra och dåliga sidor med språkinlärning via tandempartner. Studenten måste ha nått en ganska hög nivå för att få ut något av det.

- Annars blir det inte mycket till samtal, och då kommer det inte att vara utvecklande.

Sharlene Stewart framhåller också att det finns risk för felaktig inlärning. Bara för att man är modersmålstalare kan man inte alltid sitt språks alla grammatiska regler och idiomatiska uttryck. Dessutom kan motivationen att rätta och ge tips till varandra klinga av efterhand, när tandemskapet mer börjar likna en vänskap.

 Det är viktigt att fortsätta att motivera och utveckla varandra. Jag tror att många till slut gör samma misstag om och om igen, på grund av att ingen talar om för dem att det är fel.

Sharlene Stewart tycker ändå att fördelarna med språktandem överväger, och hon skulle gärna vilja ha en tysk tandempartner i framtiden.

- Jag måste bara bli lite bättre på tyska innan jag registrerar mig, säger hon. Men det kommer nog snart.

För Peter Johansson kom tandemskapet i Tyskland att utvecklas på ett sätt som han inte hade väntat sig. Det övergick inte bara i en vänskap, utan blev något mer. I dag har han ett förhållande med Claudia Thomas.

 Hon fortsätter att utveckla min tyska dagligen, säger han.

Här registrerade sig Peter Johansson: www.sprachtandem.net

Kostnadsfri registrering

Sidan erbjuder även kostnadsfria ordböcker och programvara för språkinlärning.