Gamla finlandismer

Text: Mikael Reuter

Det var trevligt att Språk­tidningen i sitt andra nummer uppmärksammade finlandssvenskan på sin pysselsida. Tyvärr var de exempel som gavs föga representativa. Av de sex uttrycken semla och korv, serveringskiosk, örfil, självvals­butik, mellanstadiet och konditionslänk är det bara örfil ’kanelbulle’ och konditionslänk ’motionsrunda’ som används någorlunda allmänt. Semla används visserligen i betydelsen ’småfranska’, ’fralla’, ’macka’, men semla med varmkorv kallar vi normalt hot dog. Serveringskiosk och självvalsbutik kan väl förekomma som översättningslån från finskan, men i så fall helt marginellt. Ingen skulle komma på tanken att kalla gymnasiet mellanstadiet, även om det ordet tidigare förekom som övergripande skolbyråkratisk term.

Exemplen på pysselsidan byggde på Harry Stenmarks ordlista Finlandssvenska ord och uttryck. Problemet med den är dels att den är föråldrad (sista upplagan från 1983), dels att den utöver etablerade finlandismer också innehåller tillfälliga fel som har förekommit i till exempel pressen. I dag finns det en modernare och mer kontrollerad samling med finlandismer, nämligen Finlandssvensk ordbok, sammanställd av Forskningscentralen för de inhemska språken.