Fyrverkeribegravning

Text:

I länder som USA och Storbritannien kan man redan anordna en fyrverkeribegravning där askan efter en avliden person skjuts upp i luften med en raket. Svenska myndigheter har ännu inte godkänt denna typ av ceremoni, men frågan utreds, och kanske blir det en möjlighet i framtiden. Göteborgs-Posten skriver: "Enligt undersökningar efterfrågar dagens människor mer glädjefyllda begravningar. Genom fyrverkerier kan man då skjutas upp stort eller smått, med knallar eller utan ljud, med älsklingsfärg eller något annat som kan spegla den dödes personlighet."