Fredagsmums

Text: Tina S

Richard Domeij skrev i Språktidningen 3/08 om slangkonstruktionen att byta ut sk eller st mot rr, som i syrra och firre. Hemma hos oss har vi ibland till fredagsmiddag – flärrefilerre!