Framtidsmerit

Text:

En tuff arbetsmarknad gör det viktigt för en sökande att sticka ut bland alla andra aspiranter. Ett sätt är att berätta om sina framtidsmeriter.

I stället för att redogöra för tidigare erfarenheter handlar ansökan främst om vad den sökande vill åstadkomma på det aktuella företaget. ”Framtidsmeriter handlar om att etablera sina meriter i förväg. Innan de har blivit av”, skriver Metro.