Förvirrande svenska på flygplatsen

Text: Svante Björkum

På Arlanda flygplats används ordet utgång på vissa skyltar, för att visa vägen ut till planen. Vid en första anblick verkar det vara en god gärning: varför använda utländska ord, när det finns svenska? Men här har det blivit helt fel.

När jag anländer till Arlanda med flyget, och tar mig genom labyrinterna mot ankomsthallen för att komma till utgången, står det plötsligt "Utgång - Gate". Jag antar att skylten visar vägen både till utgången och till gaterna, men får vända när jag inser att jag är på väg tillbaka ut mot flygplanen.

Ordet gate i betydelsen 'utgång till plan' är så pass inarbetat i svenskan att det borde kunna stå för sig självt, och ordet utgång skulle kunna reserveras till betydelsen 'ut från flygplatsen' - något som numera benämns med det importerade ordet exit.

Helena Miller på Arlandas informationsavdelning är inne på samma linje. Hon och de andra ansvariga vill ha skyltar där det bara står gate i riktning ut mot flygplanen. Men det tar tid, och skyltning är kostsamt.

På flygplatser är alltså de engelska orden så rotade, att när de blandas med svenska uppstår förvirring. Vill man ha svenska varianter kunde till planen och utgång fungera, men utgång - gate blir för många en motsättning.

- Och engelska är ju faktiskt normen på flygplatser, påpekar informationschefen Jan Lindqvist.