Förvirrad stavning får folk att byta

Text:

Rekordmånga tog sig nya efternamn under 2007. Det gäller särskilt nybildade efternamn, även om ansökningarna om efternamn som redan finns, befintliga efternamn, fortfarande är tre gånger fler.
– Det viktigaste skälet till att så många fler har ansökt om nytt efternamn på senare år är att de vill ändra stavningen, berättar Mattias Benke, handläggare på Patent- och registreringsverket i Söderhamn.
Säg att du själv numera stavar Carlsson med c, men i folkbokföringen där myndigheterna hämtar sina uppgifter står det fortfarande Karlsson. Och myndigheternas skrivelser har ökat.
Ansökningarna om nya förnamn kommer till största delen från personer med utländskt klingande namn som söker ett svenskklingande.