Förväntan spåras i skriften

Text:

Skrivundervisningen på gymnasiet bidrar till att befästa klyftor mellan elever. Det visar en avhandling i pedagogik av Pernilla Andersson Varga, Göteborgs universitet.

Hon har jämfört två yrkesförberedande och två studieförberedande gymnasieprogram. Studien visar på stora skillnader i de förväntningar som ställs på eleverna. På de studieförberedande programmen förväntas eleverna klara skrivuppgifter som resulterar i både utredande och argumenterande texter. Det ger eleverna möjlighet att utveckla skrivrepertoaren.

Den yrkesinriktade elklassens elever förväntas däremot bara vara kapabla att återge fakta, vilket resulterar i texter på grundskolenivå. Att vara en kompetent skribent är en viktig del av ett aktivt medborgarskap, sammanfattar Pernilla Andersson Varga, och efterlyser en omvärdering av förväntningarna på eleverna på de yrkesinriktade programmen. Svenskämnet gör anspråk på att vara ett av skolans främsta demokratiämnen, och då får det inte se ut så här, framhåller hon.