Forskare tacklar fotbollsgrammatiken

Text:

På fotbollsspråk är det okej att använda ett verb som passa utan att nämna vad det är som ska passas. I andra sammanhang krävs vanligen ett objekt till passa, som i kan du passa saltet? vid frukostbordet, annars skapar det förvirring. Det menar  Gunnar Berg och Sölve  Ohlander, professor respektive professor emeritus i engelska vid Göteborgs universitet.

Tillsammans forskar de  om fotbollsspråk, och arbetar på ett engelsk–svenskt fotbolls­lexikon (se bland annat Språktidningen 4/10).

Fotbollsspråket har en  egen­artad grammatik, vilket  beror på att man vill fatta sig kort och därför utelämnar underförstådda objekt –  oftast bollen.

Ett annat karaktärsdrag i fotbollsspråket är att man gärna kombinerar verb med ett avvikande objekt. Att vila sin bäste målskytt i semifinalen är ett sådant exempel. Detta uppträder som en funktion  av fotbollsspelets särprägel, enligt forskarna.