Flexibilitet viktigt för att lära sig ord

Text:

Spädbarn lär sig nya ord genom att vuxna och äldre barn upprepar orden och visar samma objekt gång på gång. Barnen säger ofta fel, men de är hela tiden öppna för nya förslag.

– Flexibiliteten är förmodligen viktig för inlärning av begrepp och ord, säger Eeva Klintfors, som nyligen disputerade på hur barn lär sig ord. Hon har studerat över tre hundra spädbarn mellan tre och tjugo månader gamla.