Flerspråkighet ger klirr i kassan

Text:

Språk ökar konkurrenskraften, enligt en rapport från EU-kommissionen. Rapporten grundar sig till stor del på en undersökning från förra året, där cirka två tusen europeiska exportföretag från 29 olika länder deltog.  

Runt elva procent av dessa små- och medelstora företag uppgav att de förlorat kontrakt till följd av språkliga spärrar. Kontrakten var värda allt från en till tjugofem miljoner euro.

Av rapporten framgår att flerspråkighet nu är ett krav på den internationella marknaden. Den dominerande affärsengelskan är nödvändig, men inte längre tillräcklig. Om köparen får tala sitt modersmål med säljaren blir förhandlingarna smidigare, kulturella hinder avhjälps och affären går lättare i hamn.