Finanskris fordrar ordförklaring

Text:

Nu under finanskrisen översvämmas medierna av exotiska ord. Marja Lång, informationschef på Riksgälden, säger att de får ta emot många frågor om soliditet, likviditet, bankers kapitalbas och räntegap.

Ekonomerna själva har ibland problem med att förstå orden, så det är inte konstigt att en lekman får myror i huvudet. Skälet till att även experterna har svårigheter är att orden inte är så väldefinierade som de kan verka. Detta leder i sin tur till att de blir besvärliga att förklara.

– Det är ju egent­ligen inte facktermerna som är svåra, utan sakförhållandena som de beskriver, säger Åsa Holmér, språkkonsult på Terminologicentrum, som arbetar med svenskt fackspråk och svensk terminologi.

Hon påpekar att det alltid är viktigt att fackterminologin är tydlig och genomarbetad.

– Och inom finansvärlden återstår en del jobb med det.