Fimpsug

Text:

Det vanligaste skräpet på våra gator och torg är cigarettfimparna, och de är också svårast att städa bort. Svenska Dagbladet rapporterar om hur huvudstaden har hittat en lösning på dilemmat: ”Stockholms stad inleder ett samarbete med tobaksbolagen  för att få hjälp med renhållning av stadens gator. Med en specialkonstruerad fimpsug ska miljöhuvudstadens parker och gator göras rena från cigarettfimpar – stadens mesta skräp.”