Fartlek

Text:

Det var den svenska tränaren Gösta Holmér som hittade på ord och metod på 1930-talet. I dag är fartleken spridd över världen. Och även det svenska ordet har exporterats till andra språk, till och med till engelska. Där väcker ordet viss munterhet, eftersom engelska fart betyder ’prutta’. På engelska heter det för övrigt fartleks i plural, på svenska givetvis fartlekar.