Färre ord i högskoleprovet

Text:

I dag består högskoleprovet till två tredjedelar av läsförståelse och ordkunskap. Som Språktidningen skrev i nr 1/07 är provet under omarbetning.
Nu har ett nytt förslag lagts fram där ordkunskapen ska minskas till förmån för matematik. Ordprovet ska också delvis ersättas med ett prov där det gäller att komplettera meningar med ord som har utelämnats.
– Det nya högskoleprovet ska bättre kunna förutsäga hur de antagna studenterna kommer att klara sin utbildning, säger Nils Olsson som leder utvecklingen av högskole­provet vid Umeå universitet.