Falska franska vänner förvirrar

Text:

När du läser ett främmande språk kan du både bli hjälpt och stjälpt av ord du känner igen. Nu visar en undersökning att den som uppmärksammar dessa ord mest blir förvirrad.
Anna Nilsson på Institutionen för franska och italienska vid Stockholms universitet har undersökt hur studenter i franska går till väga för att förstå ”tvärspråkliga” ord i fransk text. När studenterna stöter på ord som har samma betydelse i andra språk – som film, hôtel och café – har de förstås nytta av att känna till dem. Men ord som till exem­pel semest­re, som inte betyder ’semester’ utan ’termin’ på svenska, rör i stället till det. De senare kallas för falska vänner.
Svenskar som lär sig franska har för det mesta också ett stort ordförråd på engelska, och de möter även falska engelska vänner i de franska texterna. Ett exempel är coin som betyder ’hörn’ på franska men ’mynt’ på engelska.
Anna Nilssons studie tyder på att ju mer läsaren observerar dessa ord, desto mindre förstår hon eller han av textens innehåll.