Facebook gräddar en ny grammatik

Text: Maria Arnstad

Läser på Facebook: "I dag bjuds det på våfflor!" Under detta inlägg har fyra personer klickat på ordet "gilla". Därför står där också: "4 personer gillar detta."

När Facebook översattes från engelska till svenska (se Språktidningen 3/08) byttes like ut mot gilla, vilket har fått vidare språkliga följder. Förutom att fyra personer har klickat på "gilla" under våffelinlägget har tre personer valt att skriva egna kommentarer. De lyder: "Mmmm, gillar", "Tokgillar" och "Gillart!"

Enligt svensk ordbok är gilla transitivt, det vill säga det kräver ett objekt (jag gillar våfflor), alternativt ett att plus ett annat verb (jag gillar att äta) eller att plus en sats (jag gillar att äta våfflor). Dessutom är det i normala fall obligatoriskt med ett subjekt i svenska satser. Det behövs någon som gillar (jag gillar våfflor). Ett undantag är så kallade imperativsatser - uppmaningar - som oftast saknar utsatt subjekt (gilla våfflor!).

I gilla-fallet på Facebook har dessa grammatiska kriterier löst upp. Kommentaren "Mmmm, gillar" och sammansättningen "Tokgillar" saknar både subjekt och objekt. I den tredje kommentaren, "Gillart!" kan man dock skönja ett objekt. Gillart är en talspråklig sammandragning av gillar det. Möjligen har skribenten känt på sig att det inte riktigt räcker med bara gillar här.

Gillart förekommer också rikligt på nätet, både med och utan subjekt: "Det är roligt, allvarligt och gemytligt - utan att bli ett dugg banalt. Jag gillart!". Nu kan man dessutom höra ett enkelt gillar - som generell bekräftande kommentar - även i talspråket:

- Jag ska laga våfflor.

- Gillar!