Ett år med Språktidningen!

Text:

Nu firar Språktidningen ettårsjubileum. En enkät visar att tidningen har över 40 000 läsare. Av dessa är ungefär hälften språkarbetare (lärare, journalister, översättare, tolkar etcetera) och hälften har något annat yrke, som taxichaufför, advokat eller vårdbiträde. Med rodnande kinder tar vi nästan dagligen emot lyckönskningar från läsekretsen. Också pressrösterna har varit översvallande.

Några klagar också. En tyckte att tidningen inte var rolig nog, en annan att den var alltför ytlig och glättig. De flesta som hör av sig har dock synpunkter på språk och språkutveckling, önskemål om artiklar och frågor om hur man bör skriva. Oavsett vilket: fortsätt att skriva! Fortsätt att läsa! För det är ni som får tidningen att leva.