Engelskan vållar problem

Text: Jolanta Eriksson

I Språktidningen 3/07 påstår Östen Dahl att det inte borde vålla några problem att det finns engelska inslag i kurser på högskolenivå. Själv läser jag min åttonde termin på lärarutbildningen med språkinriktning och har sett att engelska inslag vållar större problem än många anar.
Vid några tillfällen har upprörda svenska studenter krävt att en föreläsare som under­visar på engelska ska översätta till svenska, eftersom de ”inte fattar”. Samma sak gäller kurs­litteraturen. När jag läste en kurs i historia fick vi en underbar kursbok på engelska. Flera studenter protesterade och frågade med skräck i ögonen om de även skulle bli tvungna att skriva tentan på engelska.