Engelskan på vift i världen

Text:

Allt fler blir allt bättre på engelska. Det hävdar tidskriften Forskning & Framsteg. Men vilken engelska är det allt fler blir allt bättre på? Den typiskt brittiska och amerikanska engelskan har i alla fall fått svår konkurrens. Nigeriansk, indisk, sydafrikansk, filippinsk, jamaicansk engelska, med flera andra ”engelskor”, gör anspråk på samma status. Och så finns så kallad globish, eller globiska – engelskan som mellanfolkligt hjälpspråk – vilken gör sig bäst när infödda engelsktalare håller sig borta.

Numera har engelskan alltså ingen specifik hemvist, utan lever och formas i de mest skilda kulturer. ”I takt med att världens befolkning talar bättre och bättre engelska anses den geografiska indelningen ha spelat ut sin roll”, skriver Forskning & Framsteg. Forskarna intresserar sig i stället för de olika engelska varianterna, och graden av kunskap i språket, i vilken form det än uppträder.