Engelskan dominerar än

Text:

Svenska forskare skriver det mesta på engelska. Förra året skrevs 88 procent av alla avhandlingar på engelska, visar färska siffror från Kungliga biblioteket. Det vanligaste ar­gumentet för att en avhandling bör skrivas på engelska är att om den skrivs på svenska blir den inte läst av det globala forskarsamhället. Men det argumentet kan vändas upp och ner: svenska forskare skriver många gånger en så knackig engelska att de ändå inte tas på allvar internationellt.