Engelska – när latinamerikanen själv får välja

Text:

Inför årets presidentval i USA tävlar kandidaterna om att nå ut till de spansktalande väljarna, som utgör en växande skara. Då kan det vara bra att ha i åtanke att latinamerikaner tilltalas mer av engelska än av spanska – åtminstone i valkampanjer.

Det visar en studie som genomfördes vid ett val av ny representant till New Yorks stadsfullmäktige för ett par år sedan. Studien presenteras nu i tidskriften American Political Research.

I undersökningen kartlades effekterna av valinformation som hade skickats till två olika grupper av latinamerikanska, potentiella väljare. Den ena gruppen fick budskapet på engelska, den andra på spanska. En tredje grupp fick ingen information.

Försöket att nå ut till väljarna visade sig slå väl ut, oavsett språk. Bland dem som fått informationen blev valdeltagandet högre än i tidigare val. Allra högst blev det dock i den grupp som fått informationen på engelska. Den gruppen uppvisade också störst spridning åldersmässigt och socialt.