Engelska hörs mest i fotbollen

Text: Patrik Hadenius

Under sommaren har jag lärt mig ett nytt isländskt ord: knattspyrna. Knöttur­ be­tyder ’boll’ och spyrna­ betyder ’spark’. Vi talar alltså om fotboll.

Knattspyrna är det traditionella isländska ordet för sporten, men det som används mest i vardagligt tal är fótbolti. Tittar man till exempel på Google så dominerar fótbolti. I tidningstexter var knatt­spyrna vanligare fram till 2010-talet,­ men på senare tid har fótbolti kommit ikapp också där. Det är en trend som är generell för modern isländska. De engelska lånorden har blivit allt vanligare i vardagligt tal, medan det formella språket släpar efter.

Isländskan sällar sig därmed till andra europeiska språk. De allra flesta språken i Europa har tagit starkt intryck och lånat fotbollstermer friskt av den moderna fotbollens hemland, och dess modersmål, engelska.

Till exempel heter det just fotboll på nästan alla språk. Ordet anpassas milt och blir fútbol på spanska, futboll på albanska och, som sagt, fótbolti på isländska. Det är faktiskt bara finska och italienska som avviker. På finska heter det jalkapallo och på italienska calcio.

Den som utrett detta är Sölve Ohlander, professor emeritus vid Göteborgs universitet. Tillsammans med kollegan Gunnar Bergh, också professor vid Göteborgs universitet, har han sedan 1990-talet studerat fotbollsspråket. Det var då han upptäckte att tunnel inte alls heter tunnel på engelska utan through the legs, ’mellan benen’, eller nutmeg, ’muskot’.

– Svenska fotbollskommentatorer går nästan upp i falsett när någon gör en tunnel. I brittiska referat hetsar man inte alls upp sig över en through the legs. Har man ett visuellt laddat substantiv får det ofta konsekvenser även för hur själva fenomenet uppfattas, berättade han i Språktidningen 2010.

Sölve Ohlander och Gunnar Bergh har på senare tid också undersökt hur mycket fotbollstermer språk i Europa lånar in från engelskan. Föga förvånande är isländska ett av de allra mest restriktiva språken. Även finska är mycket strängt.

Vilket språk som är mest generöst och lånordsbenäget när det gäller fotbolls­termer? Norska! Om det är bra eller dåligt, är förstås en fråga om tycke och smak. En del argumenterar för att man ska vara återhållsam med språklån, medan andra menar att en välkomnande inställning är berikande för språket och därmed kulturen.

I fotboll är det tydligare vad som är bra och dåligt. Det gick betydligt bättre i EM för Island än för Norge, som inte ens tog sig till slutspel.