Efterlyser nyanser

Text:

Just amazing! Absolutely brilliant! Så utropar gärna upprymda engelsmän när de vill visa sin uppskattning över något. I svensk översättning skulle det motsvaras av ’helt fantastiskt!’, ’fullständigt briljant!’. Men när svenskar talar engelska, drar de sig för att använda så starka uttryck. De skulle i stället säga något i stil med very nice, ’mycket trevligt’. Däremot tar svenskar gärna i lite extra när de skriver argumenterande uppsatser – i motsats till infödda engelsktalare, som då tonar ner sig. Viktoria Börjesson, forskare i engelsk språkvetenskap, har undersökt hur svenskar som pluggar engelska på universitet pratar vardagsspråk respektive skriver akademiskt på engelska. Och om man bortser från de starka uttrycken, stämmer de svenska studenternas talspråk väl överens med britternas. Svenskarna har emellertid svårare att formulera sig akademiskt. Viktoria Börjesson menar att studenterna måste bli mer medvetna om skillnaderna mellan talad och skriven respektive formell och informell engelska för att bli ännu mer avancerade i sitt språkbruk.