Dyslexi kan ha biologisk förklaring

Text:

En gen med koppling till dyslexi har en oväntad biologisk funktion. Forskare vid Karolinska institutet har funnit att genen, kallad DCD2, är med och reglerar cilier - antennliknande utskott som celler bland annat använder för att kunna röra sig. ¶ "Upptäckten ger en möjlig neurobiologisk förklaring till dyslexi", säger Juha Kere, en av ledarna för studien. ¶ Cilier finns på de flesta celler och de är viktiga under utvecklingen av kroppens organ. De nya fynden knyter an till tidigare forskning, som har visat att DCD2 och två andra dyslexigener spelar en roll vid så kallad cellvandring. Det är en process där nervceller förflyttas till rätt plats i hjärnan under embryots tillväxt. ¶ Dyslexi är till stor del ärftligt och har kopplats till en rad gener. Men vad generna har för uppgift är relativt okänt.