Du vet inte vad du gör när du skriver

Text:

Att skriva snabbt på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och annat tillhör vardagen för många. Men få vet egentligen vad de gör när de skriver. I stället har skrivandet blivit något som sker mer eller mindre automatiskt; många gör det med samma omedvetna självklarhet som när de cyklar eller kör bil. ¶ Forskare i kognitiv psykologi har studerat kopplingen mellan medvetande och skrivande. Det visar sig att personer som skriver snabbt och korrekt i vardagen vid ett test med blanka tangenter sällan hittar alla bokstäver på ett vanligt ”qwerty-tangentbord”, det vill säga ett sådant där bokstäverna q, w, e, r, t och y ligger bredvid varandra uppe till vänster. ¶ Forskarna förklarar fenomenet med att medvetandegraden sjunker i takt med att skrivandet blir vanligare – därmed stiger också graden av automatism. Att på en direkt fråga hitta alla tangenter kräver därför en medvetenhet som många snabbskrivare saknar.