Dissa och annat rättat

Text:

I artikeln Typ! i Språktidningen 1/07 ställdes frågan när dissa och softa kommer in i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Vi behöver inte undra, de är nämligen redan där. Där finns dessutom 125 000 ord (och inte 150 000 som det stod i artikeln om T9 i Språktidningen 3/07).
”In i händelsernas mitt” heter på latin in medias res och är ett citat ur Horatius De arte poetica. En felaktig återgivning av citatet hade smugit sig in i porträttet av Peter Englund i Språktidningen 3/07. I samma nummer hade den språkfamilj som finska och samiska tillhör stavats fel. Det ska vara den finsk-ugriska. På esperanto heter ’han’ ^s. i. Det viktiga taket över s föll bort i Språktidningen 3/07.