Dialekt i grekisk skugga

Text: Eva Boss

Officiellt är det den grekiska som talas och skrivs i Grekland som är Cyperns språk. Det är den som gäller i parlamentet, radio, tv och tidningar. Det är också det språk som de cypriotiska myndigheterna använder och som barnen får lära sig i skolan. Men när det blir rast går de genast över till sin egen dialekt.

-Folket talar sin egen dialekt över hela Cypern. Det finns också en del litteratur, teaterpjäser, dikter och sånger som skrivits på den cypriotiska dialekten, berättar Menelaos Christodoulou.

Han forskar om dialekten och dokumenterar dess ord. Totalt finns nu 40 miljoner ord registrerade. Att det är så många beror på att Menelaos Christodoulou räknar varje form av ett ord. Där står pojke, pojken, pojkens, pojkar och så vidare. Antalet oböjda ord uppgår till cirka 10 000.

Menelaos Christodoulou tar emot på sitt kontor som är inrymt i ett lustigt timmerhus på Kykkosklostrets kulturcentrum i utkanten av Nicosia. Timmerhus finns normalt inte i Medelhavsområdet. Det här huset är ryskt, och visades på en utställning i början av 1990-talet. När det inte gick att sälja förbarmade sig den förre ärkebiskopen och köpte det. Det blev på så sätt hem för forskningen om öns dialekt, som cyprioter först nu börjar inse har ett eget värde.

Bakom forskningen står Irvineuniversitetet  i Kalifornien, som samlar alla grekiska ord i en databas. Menelaos Christodoulou skriver ner alla ord både med grekiska bokstäver och med fonetiska tecken. Orden samlas för att kunna användas i lexikon och för vidare forskning.

- Alla språk borde ha digitala lexikon, så att man kan finna varje ord på några sekunder.

Den största skillnaden mellan Greklands grekiska och Cyperns grekiska dialekt är uttalet.  K i början på ord uttalas till exempel på Cypern ofta som sje- eller tje-ljud i stället för k. ???????, 'hund', och ??????, 'väder', uttalas som /sjillos/ eller /tjeros/.

Men den cypriotiska dialekten har också andra ord och en annorlunda konstruktion. Cyprioterna säger till exempel ????? ?? då grekerna säger ??????, 'jag älskar dig'. Eller ??????? ??? då grekerna säger mou ??????, 'jag tycker om dig' eller snarare 'det behagar mig', direkt översatt.

Cypern, Kreta och Pontus vid Svarta havet isolerades från den grekiska världen på 1200-talet. Där utvecklades dialekter, som alla innehåller fler klassiska grekiska ord än dagens moderna grekiska. Isoleringen medförde också att de slaviska ord, som senare kom in  i den officiella grekiskan, inte finns i den cypriotiska dialekten. Dit hör ord med ändelsen itsa, till exempel ?? ?????????, som betyder 'liten flicka', och ??????????, 'ekorre'.

Cypern har under åren ockuperats av olika makter. Härskarna från Storbritannien, Frankrike och Italien lämnade sina spår i språket. Italienarna är förmodligen de enda som förstår att cyprioterna menar 'tomat' när de säger ?????????, som uttalas /pomilorin/. Det kommer av italienskans pomodoro.

Det finns även många arabiska ord i cypriotiskan, genom kontakterna med grannländerna Syrien och Egypten. Ett exempel är ordet för 'johannesbröd', ?? ????????, uttalat /teratsin/, som på grekiska heter ???????, 'charoupi'.

Den cypriotiska dialekten innehåller också många turkiska ord från det flera hundra år långa turkiska väldet, 1571-1878, som ledde till att turkar flyttade till Cypern. Ett exempel är ????????, /konatchin/, från turkiska konak som betyder 'stort hus'.

Den ortodoxa kyrkan var samtidigt en fast punkt för den grekcypriotiska befolkningen, och hjälpte dem att bevara sitt språk och sin kultur.

- Man skulle kunna säga att dialekten som talas på Cypern är ett eget språk. Men de flesta tycker att det är en grekisk dialekt, säger Menelaos Christodoulou.

Enligt honom är ett språk en helhet inom vilket det finns variationer. Variationerna kan förstås av alla. I ett språk finns också dialekter som kan vara svåra att förstå för dem som talar en annan dialekt av samma språk. Cypriotiskan är något mitt emellan ett språk och en dialekt, eftersom den låter annorlunda och har annan vokabulär och grammatik än den officiella grekiskan.

- Om cyprioterna vill kalla sin dialekt för ett språk är de fria att göra det.

Det finns historiska skäl till att grekcyprioterna har vänt sig till Grekland. Grekland vann självständighet 1828. Det ledde till att alla i grekisktalande områden ville tillhöra den grekiska staten.

Grekcyprioterna hade samma mål, och slogs mot det brittiska kolonialväldet på 1950-talet för enosis, 'union'. De ville bli en del av Grekland. Turkcyprioterna motsatte sig detta, och stödde britterna.

- Resultatet blev att Cypern blev en egen stat 1960. Det var en stat som ingen har slagits för, säger Menelaos Christodoulou, som förklaring till varför strider bröt ut mellan grek- och turkcyprioter 1963.

Norra delen av Cypern ockuperades av Turkiet 1974, och ön är sedan dess i praktiken delad.

Grekcyprioterna fortsatte att rikta blickarna mot Grekland. Grekiskan blev det officiella språket. Grekcyprioterna använder även Greklands nationalsång. Den grekiska flaggan är vanlig. Många skäms över den cypriotiska dialekten.

- Jag vill inte tala dialekt. Den är ful och ogrammatisk, säger sjuksköterskan Elli Kaplani, som är mån om att tala "god" grekiska.

Lite grand är det fråga om klass. De som har längre utbildning talar oftare grekiska som i Grekland, medan folk ute i byarna nästan alltid talar dialekt.

Turkcyprioterna gör samma sak. De hissar gärna den turkiska flaggan och vänder sig mot Ankara. De talar en turkiska som har utvecklats till en dialekt med många grekiska och arabiska ord. Fastlandsturkar har ibland svårt att förstå vad turkcyprioterna säger.

På senare tid har dock fler grekcyprioter blivit medvetna om sin egen dialekt, och vill bevara den som den är. Det sista är Menelaos Christodoulou lite tveksam till.

- Dialekten ska inte konserveras. Den ska utvecklas fritt. Alla språk ska leva och utvecklas. Kanske blir dialekten ett eget språk en dag. Vi har för övrigt fått fler engelska ord sedan  Cypern blev fritt. Grekcyprioterna vänder sig numera oftare mot London än mot Aten.

Engelskans påverkan är tydlig. Grekcyprioterna säger ofta thank you, hello och bye, i stället för de grekiska motsvarigheterna. Lustigt nog talar de även engelska på sitt eget sätt. 'Bromsar' heter till exempel stoppers i stället för breaks och 'körriktningsvisare' heter trafficators i stället för indicators.

till dem som vill slå vakt om den cypriotiska dialektens särart hör musikern Michalis Tterlikas som samlar på och sjunger gamla cypriotiska sånger.

- Jag är född i en by, och skriver dikter på den cypriotiska dialekten. Det är ett mycket poetiskt språk. Många människor talar på rim. Det är något man kan öva upp. En del skickar till och med sms på vers, berättar han.

Enligt honom är det fel att rikta blickarna mot Grekland. Följden blir att inte bara dialekten förstörs, utan även den traditionella musiken och kulturen på Cypern.

Michalis Tterlikas förstår inte varför många cyprioter tror att de måste tala som i Grekland för att visa att de är greker.

- Jag behöver inte bevisa för någon att jag är grek. Vi behöver inte bevisa för någon att vi talar grekiska eller har en grekisk kultur. Grekland är en mycket liten del av den grekiska kulturen, säger han och påminner om att den tidigare omfattade hela Orienten.

Han anser att den grekiska kulturen är en mosaik bestående av många bitar i olika former och färger som tillsammans bildar en enhet.

- Jag bryr mig inte om varifrån våra ord kommer. Det viktiga är att det är vårt språk. Om ett utländskt ord kommer in i språket gör det språket rikare. Språk ändras hela tiden. Men vi ska inte undvika att tala vår dialekt, säger Michalis Tterlikas.

I skolan talar barnen grekiska. Michalis Tterlikas tycker att det är rätt att de lär sig grekiska. Men skolan borde också låta barnen tala sin dialekt och få dem att känna sig stolta över att lära sig den. Det finns böcker på cypriotiska där de kan lära sig att se skillnaden.

- Jag tror att varje område bör bevara sin identitet. Du ska känna till andra kulturer. Men din kultur och ditt språk måste vara först, vilket inte betyder att det är bäst, bara att det är ditt, säger Michalis Tterlikas.

Vad gäller snickaren eller ? ?e???á?o?, /pelekanos/, är det ett gammalt grekiskt ord som kommer av ??????, /peleko/, som betyder snida. I Grekland heter snickare numera ????????,  /marangos/.