Å, det går bra!

Text: Adam Skoog & Patrik Hadenius

Har man inte tillgaang till alla tecken i vaart alfabete ska man skriva saa haer, inte sa har. Strävar ni efter att själva hålla er till så korrekt språk som möjligt, bör ni börja med att ändra adress till www.spraaktidningen.se.

Svar:

Språkrådet rekommenderar att man i de fall man inte kan använda å, ä eller ö byter dem mot a, a och o. Det går emeller­tid utmärkt att skriva www.språktidningen.se.