Dem gör oss upprörda

Text:

Stör du dig på rubriken? Lugn, du är i gott sällskap!  En felböjd form av pronomenet de stack i ögonen även på de cirka tvåhundra besökarna vid vårens Språkforum på  Rival i Stockholm. I en tävling hade meningen "De har suttit i riksdagen för Folkpartiet i 18 år" skrivits på sex, enligt skrivreglerna, felaktiga sätt. Gästerna fick rangordna vilka fel de reagerade starkast mot. Att skriva subjektet i objektsform, Dem har suttit i riksdagen ..., var den klart största dödssynden, medan knappt något huvud behövde rulla om partinamnet skrevs med inledande gemen: folkpartiet.

Besökarna fick inte bara märka ord. På scenen knäckte författare, forskare och språkvårdare språkliga tankenötter. Bland annat avslöjade författaren Jonas Hassen Khemiri att han byggde sina böcker på språkregler som  han själv hittat på, och språkforskaren Karin Milles efterfrågade könsneutrala alternativ till yrkesbeteckningarna talman och brandman.