De kan mer än bara skälla

Text:

Om man frågar folk vilket djur som har det mest avancerade ”språket”, brukar svaret bli delfiner eller apor. Men det finns andra som tycks ligga bra till: prärie­hundar. (Som alltså inte är hunddjur utan gnagare.)­ Professor emeritus Constantine Slobodchikoff vid Northern Arizona university, USA, har studerat kommunikationen mellan präriehundar under tre decennier. Med ett enda skall kan en präriehund varna för att ett rovdjur närmar sig och därtill förmedla vilket djur det är, dess storlek och färg samt varifrån det kommer. Dessutom kan de beskriva för dem okända djur, på ett sätt som motsvarar att skilja på en lång människa med gul tröja och en kort med blå. Det gör de genom att variera frekvensen på ljudet.

– Präriehundar har det mest komplexa djurspråk som vi hittills har kunnat förstå, säger Constantine Slobodchikoff.

Resultaten skulle kunna tyda på att djur har en relativt sofistikerad vokabulär,­ och inte bara förprogrammerade läten.