Datormoln

Text:

Datormoln är ett flexibelt sätt att hantera information. Företag som använder internetbaserade program kan använda datormoln för att slippa eget ansvar för driften. Informationen lagras i stället på servrar, och man behöver inte satsa lika mycket pengar på datorkraft. I slutändan blir datorn inte den plats där data lagras, utan bara en entré till den information som finns ute i "molnet".