Datorer lär sig  samtalshyfs

Text:

Aaargh! Du säger ”Skövde”, men den burkiga rösten frågar hövligt: ”Göteborg, är det korrekt?” Alla som har stött på en automatisk telefontjänst inser att datorers språkförståelse är minimal.

Men om datorerna skulle lära sig att minnas lite mer av vad som sagts tidigare i dialogen? Då skulle kommunikationen flyta bättre. Det vet Rebecca Jonson, forskare i lingvistik vid Göteborgs universitet, som har skapat en datamodell för just detta.

Ett så kallat taligenkänningssystem fick tolka ett antal yttranden. Tolkningarna skickades sedan vidare till en rad försökspersoner, som fick gissa om systemet hade hört rätt eller inte. Om systemet hade uppfattat ordet hej, kunde man till exempel gissa att det borde vara ordet nej, ifall samtalet hade pågått ett tag och en ja/nej-fråga hade ställts strax före.

Efter hand fick försökspersonerna veta mer och mer om sammanhanget. Ju mer de fick veta, desto bättre gissade de. Denna mänskliga dialogkunskap har Rebecca Jonson fört över till datorerna, som genast blivit bättre på att förstå vad man säger.