Danska för­bryllar norrmän och svenskar

Text:

Två av tre svenskar har svårt att förstå talad danska. Varannan norrman upplever samma svårigheter. Svenskar och norrmän har däremot lättare att förstå varandra. Det visar en undersökning utförd av norska analysbyrån Respons analyse.

Sabine Kirchmeier-Andersen, direktör för Dansk sprognævn, förklarar skillnaderna i förståelse med att danskan utvecklas i en annan riktning än norska och svenska.

”Svenska och norska har liksom avstannat och har ett mer distinkt uttal, medan danskarna har försvagat uttalet eller gjort det mer otydligt”, säger hon i tidningen Politiken.

Norrmännen har minst problem med att förstå sina grannspråk. En bidragande orsak kan vara att de ser mer på tv från grannländerna.