Dansbaneavel

Text:

Medveten avel, i kombination med stamtavlor och journaler efter veterinärbesök, gör att gener i flera led lätt kan spåras bland rashundar. Därför kan hunden också hjälpa till att förstå människans genetiska sjukdomar, eftersom hunden i allt större utsträckning drabbas av samma sjukdomar som människan. Henrik von Euler, veterinär och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar i Ny Teknik att den planerade aveln gör hundar till bättre studieobjekt: ”Människor förökar sig genom mer slumpmässig så kallad dansbaneavel. […] Det försvårar arbetet för forskarna.”