Brexit

Text:

Förra året talades det om grexit. Nu handlar EU-debatten om brexit, som är en sammandragning av British exit. I dag tycks det nämligen som om Storbritannien snarare än Grekland är på väg att lämna unionen. Svenska Dagbladet rapporterar att detta skulle kunna få stora ekonomiska konsekvenser: ”En ’brexit’ lär skrämma bort utländska investerare och slå hårt mot exporten.”