Bot för otydliga journaler

Text:

Patientjournaler vimlar av miss­tänkta och sannolika åkommor. Det är nödvändigt för läkaren att kunna uttrycka sig så. Men otydlig­heterna kan sätta krokben internt. De hindrar sjukvårdspersonal från att skaffa sig en överblick, och på så sätt kunna gå vidare till rätt be­handling. Nu är ett tekniskt verktyg på gång, som snabbt ska kunna ställa samman information ur patient­journalen.

Sumithra Velupillai är forskare vid Institutionen för data- och system­vetenskap, Stockholms universitet. Hon beskriver hur tekniska sök­verktyg skulle kunna hjälpa personalen  att hämta ut korrekta bedömningar ur  journalerna. En tanke är att systemet  ska tillåta sökningar av typen alla med  diabetes i ett preliminärt stadium, vilket  kan vara användbart för såväl forskare  som sjukvårdspersonal.

– Det är många misstänkt, troligt och  långa uttryck med negationer, säger  Sumithra Velupillai, som hoppas  kunna börja bygga språkverktyget  inom en nära framtid.