Blurra

Text:

I pressen och i tv-rutan syns ibland ett ansikte helt ut­smetat. Det har blivit blurrat.
När en bild blurrats har en del av den manipulerats i datorn så att den blivit suddig.
Verbet blurra är bildat till det engelska substantivet blur, ’sudd, suddighet’. Syftet med att blurra någon är att personen inte ska gå att identifiera. Även reklam och andra typer av texter blurras, speciellt i public service-kanalerna. ”Kalla ’blurrad’ i SVT”, löd en TT-rubrik i början av året. Artikeln handlade om skidåkaren Charlotte Kalla, och om att Sveriges Television valt att ”sudda ut” sponsorernas logotyper på hennes kläder när hon intervjuades.