Bilder kan göra texten svårläst

Text:

Bilder kan underlätta läsning – men inte alltid. Ibland blir texten till och med svårare att läsa om den är bildsatt. Allt beror på betraktarens läsförmåga och på hur helheten uppfattas.

Eva Wennås Brante är forskare vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hon har undersökt hur vi förstår informationsmaterial, med och utan bilder.

I hennes studie deltog 50 personer, somliga av dem med dyslexi. Deltagarna fick läsa materialet samtidigt som deras ögonrörelser mättes. Efteråt fick läsarna svara på frågor om innehållet.

De dyslektiker som bara läste texten visade sig förstå mer än de som tittade på både text och bild. Det är alltså inte självklart att en illustration underlättar läsförståelsen. Däremot verkar det som om en kontrastrik bild hjälper oss att förstå texten. Om läsaren direkt fångas av bilden kan det borga för att hen sedan ska kunna ta till sig materialet. Kontraster – både bildmässiga och språkliga – verkar över huvud taget vara ett bra grepp för att innehållet ska bli begripligt.