Bibba

Text:

Bibba betyder ’dricka vin från låda’. Helt nytt är ordet inte, men det tycks växa för varje bibbande sommar. Redan för tre år sedan försökte Aftonbladet lansera ordet, och listade tre etikettsregler för den som bibbar:

  • Bara en tölp bibbar direkt ur lådan.
  • Ingen civiliserad människa bibbar hela lådan själv.
  • Bara ett miljösvin slänger den urbibbade lådan i naturen.