Bestraffad lögn leder inte till sanning

Text:

Vi kan räcka lång näsa åt Pinocchio! Han är ingen vidare förebild, i alla fall inte när det gäller att få barn att tala sanning. Om man vill främja barns moral bör man i stället läsa sagor där huvudpersonen hyllas för sin uppriktighet.

Kanadensiska forskare i psykologi har undersökt detta hos 270 barn. Barnen fick gissa på olika djur med ledning av deras läten. Rätt som det var lämnade lekledaren rummet med förmaningen att barnet inte fick tjuvkika på det leksaksdjur som lämnades kvar. Självklart blev frestelsen alltför stor!

När lekledaren kom tillbaka fick barnet lyssna på en saga, antingen Pinocchio, Peter och vargen, Haren och sköldpaddan eller en saga om den unge George Washington, som skulle komma att bli USA:s president.

Efteråt var frågan om barnet skulle ljuga om att det hade kollat in det kvarlämnade djuret. Pinocchio och Peter och vargen, båda berättelser där lögner bestraffas, främjade inte barnens uppriktighet. Inte heller historien om Haren och sköldpaddan, som inte har något med lögn eller sanning att göra. Den enda saga som inspirerade barnen att erkänna felsteget var sagan om George Washington, som fick mycket beröm för att han talade sanning. De barn som fick höra denna historia erkände överträdelsen tre gånger så ofta som de andra.