Beröm bäst för motivationen

Text:

Den chef som vill behålla sin personal bör strössla med beröm. Bemanningsföretaget Poolia har intervjuat 500 chefer och 1 000 arbetstagare. De två grupperna har lite olika syn på vad som är viktigt för att motivera personalen. För en anställd kan det räcka med ett bra jobbat! från chefen för att arbetet ska kännas betydelsefullt. Cheferna själva tror dock ofta att möjligheterna att göra karriär inom företaget väger tyngre.