Bebisgråt gör oss alerta

Text:

I en unik studie fick fyra personer, som på grund av kronisk smärta fått elektroder inopererade i hjärnan, lyssna till olika ljud: gråt, joller eller skratt från bebisar, mogna känslosamma röster, kattgny och hundgnäll. På bara 50 millisekunder – mer än dubbelt så snabbt som när det gällde andra ljud – reagerade de på bebisgråten, oavsett om de hade egna barn eller inte.

– Att som vuxen ha koll på gruppens bebisar har nog varit oerhört viktigt under människans utveckling, säger Christine Parsons, psykiater och forskare vid Oxford university i Storbritannien.

Men påverkar bebisljuden även beteendet? För att testa det fick friska försökspersoner spela en datoriserad variant av ett spel som går ut på att med en klubba drämma till maskar som poppar upp ur hål. Inför spelandet fick de höra bebisgråt eller andra ljud.

– Bebisgråten gjorde dem tydligt alerta – de var snabbare, precisare och tryckte till hårdare, säger Christine Parsons.