Bäst träna det som är svårast

Text:

Barn som har svårt att tala har också ofta svårt att lära sig läsa och skriva. De kan inte forma språkljuden själva, vilket gör det problematiskt att matcha ljuden mot olika bokstäver. Andra barn kan lätt lära sig detta genom rim, ramsor och olika ljudlekar. På så sätt får de en ”fonologisk medvetenhet”.
Logopeden Janna Ferreira har doktorerat i handikapp­vetenskap vid Linköpings universitet. Hon har studerat hur barn med funktionshinder kan träna sin läs- och skriv­förmåga:
– En vanlig strategi är att träna det som barnet redan är bra på, för att kompensera brister, säger Janna Ferreira. Men det är bättre att träna det som fungerar sämst. Då komp­letteras kunnandet.